วิธีราดสารลำไย

ราดสารลำไย

การราดสารลำไย หรือใส่สารลำไยทำอย่างไร..?
การราดสารมีอยู่หลายวิธีการ และได้ผลสรุปที่ต่างกัน ในพื้นที่ปลูก ที่แตกต่างกัน เช่น
* พื้นที่ปลูก มีความลาดเอียง
* รอบต้นที่ปลูก มีคอกกั้นน้ำล้อมรอบ
* ปลูกเป็นเนิน ขอบทรงพุ่มต่างระดับ จากการเช็ทตัวของดิน และดินที่อุ้มน้ำมีความแตกต่าง
* ระบบน้ำ และการจัดการ จากเริ่มต้น ดูแลการติดผล จนถึงดูแล หลังเก็บเกี่ยว ผลผลิต.
( ห่วงโซ่ ของปัจจัยการผลิตลำไย )
Θ อัพเดต วิธีราดสาร รวมถึง การใช้สารฉีดพ่น เสริมประสิทธิภาพทางใบ ที่ร้อนแรง ในปัจจุบัน

การเตรียมต้น ราดสารลำไย
วิธีการราดสารลำไย เป็นสิ่งสำคัญ
ความสมบูรณ์ของต้นลำไย เป็นตัวชี้วัด ในการออกดอกของลำไย รวมถึงช่อดอก ที่มีความสมบูณณ์ กระทั้งติดผลสุดท้ายจนการเก็บเกี่ยว สารราดลำไย ไม่ใช่คำตอบสุดท้าย ที่ทำให้เป็นได้ดั่งที่คลาดไว้ หากท่านไม่สามารถเตรียมความพร้อมที่ดีแล้ว
นี่คือ ส่วนหนึ่งในหลายๆ วิธีการ ที่อัพเดตล่าสุด ของการราดสารในปัจุบัน
* การเตรียมต้น สำคัญ รอบบริเวณที่ราดสาร
* การเตรียมต้น กับความสมบูรณ์ของต้นลำไย แตกใบตามที่กำหนดหรือไม่ หรือลักษณะใบ กับความพร้อมที่จะราดสาร
* บริเวณทรงพุ่มแห้งดีไหม เวลาราดสารแล้ว มีการดูดชับเร็ว
* ระบบรากที่มีความหนาแน่น รอบทรงพุ่ม มากน้อยแค่ไหน หากราดสารไปแล้ว ถูกดูดนำไปเตรียมความพร้อมได้เร็ว
* มีการกำจัดหรือป้องกัน โรค แมลง วัชพืช หรือศัตรูลำไย ล่วงหน้า ราดสารแทงช่อแล้ว จะไม่ทำไห้ช่อดอกเสียหาย
* ใช้สารราดแข็งแกร่ง และใช้ราดในปริมาณมากพอ ที่จะทำให้ไม่ผิดหวัง
* อื่นๆ

ที่ปฎิบัติกัน กับวิธีการ ราดสารลำไย แบบต่างๆ

วิธีการที่ 1 ใช้สารโปรแตสเชียมผสมในน้ำ 200 ลิตร ( ปริมาณ แล้วแต่ไม่ทราบแน่นอน /** หรือหาค่าคำนวนจาก ต้นที่ต้องการราดสาร เช่น 10 ต้น ใช้สาร 5 กิโลกรัม / น้ำ 200 ลิตร - พ่นทางดิน ค่าการใช้ 20 ลิตร ต่อต้น - ได้ 10 ต้นพอดี ประมาณนี้.) ผสมแล้วใช้เครื่องฉีดพ่นลงดินทรงพุ่ม ที่เตรียมเรียบร้อยแล้วให้ทั่ว โดยการให้น้ำล่วงหน้าก่อนแล้วพอเปียกชุ่ม – หลังจากนี้ให้น้ำพอชุ่ม อย่างสม่ำเสมอ รอบ 21 วัน.
(เทคนิคการใช้เป็นคู่บัดดี้ {คู่หู} ทำให้สาร ถูกดูดชับดี และทำให้สารมีประสิทธิภาพ ผสม ปุ๋ยเกร็ด { NPK=13-0-46 } ตามไปด้วย ปฎิมาณที่เหมาะสม 2- 3 ขีดต่อต้น เมื่อแทงช่อแล้ว ช่อดอกอ้วนสมบูรณ์ / การใช้ให้คำนวน ตามต้นลำไยที่ราด )
*(หมายเหตุ ส่วนจะฉีดพ่นทางใบ หรือเปล่านั้นแล้วแต่ละท่าน / หากฉีด หลังราดสาร 5 –7 วัน พ่น 1-2 ครั้ง ฉีดพ่น 2 ครั้ง ฉีดพ่นกระตุ้น เพื่อให้ แทงช่อดอกพร้อมกัน สม่ำเสมอ ส่งผลดีช่วงการเก็บเกี่ยว ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้พร้อมกัน)


วิธีการที่ 2 ราดสารทางดิน โดยการผสมสารโปรแตสเชียม กับน้ำในบัวรดน้ำ ตามอัตรา ที่ต้องการใช้ ราดรอบทรงพุ่ม ที่เตรียมโคนต้นเรียบร้อยแล้ว – หลังจากนี้ให้น้ำพอชุ่มอย่างสม่ำเสมอ.
(เทคนิคการใช้เป็นคู่บัดดี้ {คู่หู}
ผสม ปุ๋ยเกร็ด { NPK=13-0-46 } ตามไปด้วย ปฎิมาณที่เหมาะสม 2- 3 ขีดต่อต้น
)
*(หมายเหตุ ฉีดพ่นทางใบ ตามวิธีการที่ 1)


วิธีการที่ 3 โปรยสารราดลำไย ราดลำไยในทรงพุ่ม แล้วให้น้ำโดยสปริงเกอร์ หรือราดน้ำตามให้สารละลาย ระวัง..! อย่าให้น้ำมาก หากสารละลายไม่หมด ไม่เป็นไร รอให้น้ำครั้งค่อไป หลังจากนี้ ให้น้ำพอชุ่ม อย่างสม่ำเสมอ.
(เทคนิคการใช้เป็นคู่บัดดี้
{คู่หู} ผสม ปุ๋ยเกร็ด { NPK=13-0-46 } ตามไปด้วย ปฎิมาณที่เหมาะสม 2- 3 ขีดต่อต้น
)
*(หมายเหตุ ฉีดพ่นทางใบ ตามวิธีการที่ 1)


พ่นสารทางใบ

กรณีดินเปียก ไม่สามารถบังคับทางดินได้ /หรือมีน้ำน้อย ราดทางดิน ไม่สามารถให้น้ำสม่ำเสมอได้ /ต้องการพ่นอย่างเดียว
วิธีการที่ 4 วิธีฉีดพ่นทางใบอย่างเดียว โดยไม่ราดสารทางดิน ต้นลำไย ต้องสมบูรณ์ก่อน ไม่น้อยไปกว่า 75 – 95 เปอร์เช็นต์ และจังหวะใบที่พร้อม ในการที่จะฉีดพ่นด้วย ต้องเขียวพร้อมเต็มที่ ใบไม่ควรอ่อนจนเกินไป หรือแตกใบอ่อนแชม บ่งบอกถึงความไม่พร้อม หากสีของใบเขียวเข้มสมบูรณ์จะได้ผลดี ( โดยเฉพาะในฤดูกาลได้ผลดีมาก )
»» ฉีดพ่น 2-3 ครั้ง นอกฤดูกาล
»» ในฤดูกาล ฉีดพ่น 2 ครั้ง
ฉีดพ่นกระตุ้น เพื่อให้ แทงช่อดอกพร้อมกัน สม่ำเสมอ

ผสมรวม ปุ๋ยเกร็ด { NPK=13-0-46 }
หรือปุ๋ยเกร็ด { NPK= 10-52-17 } สูตรฟอสเฟตสูง พืชที่ต้องการเร่ง และเสริมสร้างตาดอก มากกว่าสูตรเร่งดอกปกติ ตามไปด้วย 300 - 500 กรัม / 200 ลิตร ) ข้อควรเลียกเลื่ยงการฉีดพ่น : ไม่ควรพ่นตอนฟ้าปิด ครื้มฟ้าครื้มฝน / ไม่มีแสงแดด /ใบเปียกน้ำค้างช่วงเช้ามืด /หรืออากาศร้อน ช่วงบ่ายๆที่ร้อนจัด หรือ ลมพัดแรง ( ควรฉีดพ่นทั่วปลายยอด ให้ทั่ว)
วิธีการพ่นนี้ ในฤดูกาล นิยมใช้ทำกันอย่างแพร่หลาย ลดขั้นตอน และประหยัดต้นทุน หมดกังวลเรื่องการเตรียมต้น
คลิก..มองหา สารพ่นเร่งดอกลำไยทางใบ Water Soluble fertilizer.


วิธีการที่แน่นอน และเป็นหลักประกัน การราดสารลำไยให้ได้ผลดี ทำตามขั้นตอน ผนวกกับการเตรียมความพร้อม เพราะขั้นตอนการราดสาร หรือฉีดพ่นสาร เป็นสิ่งสำคัญขั้นตอนหนึ่ง ที่เราท่านควรทราบ และนำไปประยุกต์ตามแบบของแต่ละที่ พื้นที่ในการปลูกที่ต่างกัน มันต้องประยุกต์ เปลี่ยนตามแบบ วิธีการได้ด้วย.
ราดสารทางดิน แล้วพ่นทางใบ
สารลำไย
ที่แนะนำ ราดสารทางดิน แล้วพ่นทางใบ 2 ครั้ง จากผลสรุปของหลายๆท่าน เจ้าของสวนที่ผู้เขียนสัมผัสมา และได้รับคำแนะนำ รวมถึงผลสัมฤทธิ์ จากท่านเจ้าของสวนเหล่านั้น
****ดูตามภาพ การราดสารลําไยนอกฤดู ต่อไปนี้แล้วแต่ท่านจะนำไปประยุกต์ใช้กัน
การราดสารลําไยนอกฤดู
ท่านสามารถเลือกราดสาร ระดับไหนก็ได้ ในการใส่สารครั้งแรก ระบบรากยังสมบูรณ์
หากราดสารทุกปี ให้ทำการเช็ค ความสมบูรณ์ ความหนาแน่นของราก ราดบริเวณที่มีความหนาแน่นของรากฝอย หากซ้ำตรงจุดราดสารเดิมที่ราดครั้งก่อน ให้ทำการย้ายจุดราดสาร จะเป็นการดี การย้ายจุดราดที่ซ้ำจะเป็นการพัก เพื่อปีถัดไปจะได้ราด สลับกันไป.

ทำไม..? เราถึงต้องจัดระดับการราดสาร เหตุผล หากท่านราดสารบริเวณที่ 2 ช่วงหน้าฝนๆ ตกมากสารจะกระจายออกข้างนอก หรือเข้าด้านในโดยการนำพาของน้ำฝน อีกอย่างหากดินเช็ทตัวเร็ว ทำให้ดินแห้งผากรากฝอยเสียหาย รากบริเวณที่1 และที่ 3 ก็สามารถเดินมาดูดสารได้ จากการให้น้ำครั้งต่อไป
หากท่านราดสารบริเวณที่ 3 ด้านนอกปลายทรงพุ่ม เข้ามา ท่านต้องให้น้ำพอดี มิเช่นนั้นหากน้ำมากไป การนำพาสารออกนอกทรงพุ่มก็มีมากตาม ความจำเป็น เนื่องจากสาเหตุ การราดสารทุกปีติดต่อกัน.
วิธีราดสารลำไย
วิธีให้น้ำ ราดครั้งแรกให้น้ำพอชุ่ม หลัง 2 หรือ3 วัน ระวังอย่าให้ดินแห้งเกินไป ถ้าแห้งมาก รากฝอยที่ลอย ติดผิวดิน หรือลึกลงไปจะถูกทำลาย การดูดซับจะไม่มีประสิทธิภาพ หลังจากนั้น ให้น้ำพอชุ่มตามลำดับ ห่าง 2 - 3 วัน ในรอบ 21 วัน ดูแลเรื่องน้ำให้ดี ให้มีการดูดกิน สารโพแทสเชียม ไปเตรียมความพร้อมได้สมบูรณ์ ให้น้ำพอดี ชุ่ม อย่าให้แฉะ
*ให้น้ำปกติ ครบ 35 - 40 วันดอกลำไยเห็นพร้อมกันแล้ว ให้เพิ่มน้ำทีละน้อย
หมายเหตุ กรณีใช้สารพ่นทางใบ หลังราดสาร 5 -7 วันทำการฉีดพ่นสารทางใบ ครั้งที่1 และฉีดพ่นครั้งที่ 2 ห่าง 10-14 วัน ฉีดละอองฝอยทั่วทรงพุ่ม
Ж ข้อมูลเพิ่มเติม ..หลายท่านอาจได้ยิน ว่าต้องเปิดตาดอก เคมีหาง่าย ตามท้องตลาด ครบ 19 - 21 วันแล้ว ท่านใช้ โพแทสเชียมไนเตรทฉีดพ่น หรือที่รู้กัน คือปุ๋ย 13 - 0 - 46 อัตราการใช้ 500 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร + แม็กนี่เชียมผง หากไม่มีหา แม็กชนิดน้ำ ( ไมีมีจริงๆก็ไม่ต้องใช้ ) + ยาป้องกัน กำจัดแมลง ที่มีขายตามร้านเคมีเกษตร ฉีดพ่นทางใบ ช่วง ระยะ 19-21 วัน และ ฉีดพ่นอีกครั้งที่สอง อีก 7 วันต่อมา ร่วมพ่นสองครั้ง ตาดอกจะแตกอย่างรวดเร็วช่ออ้วนสำบูรณ์ ยาวสวยงามดี
สวนนี้ทำนอกฤดู ราดทางดิน พ่นทางใบ สองครั้ง พฤษภาคม และตอนนี้ได้ทำการเก็บเกี่ยวแล้ว โชนนี้ 700 กว่าต้น ราคาขาย เลข 7 หลัก + 7
การราดสารใน ช่วงฤดูฝน ควรใช้สารพ่นทางใบ ช่วย หากเกิดฝนตกหนักการชะล้าง ของน้ำมีมาก อีกทั้ง ปริมาณน้ำฝนที่ตก ดินเปียกมาก สารมีความเจือจางสูง ความเข้มข้นย่อมต่ำลง อีกทั้ง ฝนนำพาชึ่งไนโตรเจน ทำให้ท่านที่ราดสารช่วงหน้าฝน ลำไยมีการแตกใบอ่อน ค่อนข้างมาก; อีกทั้งช่วงฤดูฝน ท้องฟ้าอากาศ มีแสงไม่แน่นอน ส่งผลต่อการสังเคราะห์แสงของพืช ทำให้ มีการหยืดเวลา ถอยวันเวลาออกไป แถมส่งผลต่อดิน ในการเช็ทตัวให้แห้งช้า ตามไปด้วย.
การราดสาร หรือใส่สารลำไย ไม่มีสิ่งตายตัว ท่านสามารถนำบางส่วน ไปทำการพลิกแพงได้ ตามแต่ท่าน ทางเราเพียงนำส่วนหนึ่งที่แนะนำ วิธีการจากหลายๆท่าน ที่เป็นเจ้าของสวนได้แนะนำมา แบ่งปัน การที่จะให้ลำไยออกดอก หรือไม่นั้นสารราดที่ท่านใช้ เป็นสิ่งสำคัญมากๆ ในการบังคับในขั้นตอนนี้ ดังนั้นท่านควรเลือกสรรให้ดี .
อนึ่ง..! หลายๆความกังวน ในการใช้สาร ของท่านเจ้าของสวน ที่กังวนต่อการใช้สารว่า จะมีผลให้ลำไยโทรม หรือตาย ตลอดระยะเวลาหลายสิบปี เกิดกรณีตายน้อยมาก หากไม่เกิดปัญหา ราดสารแล้วน้ำท่วมขัง จะไม่ตายแน่นอน ส่วนที่โทรมเกิดจากการ ไม่เป็นเมืออาชีพของแต่และเจ้าของสวนเอง ที่พอหลังเก็บเกี่ยวแล้วไม่บำรุงต้น ให้คืนความสมบูรณ์ บ่อยตามธรรมชาติ ให้ฟ้าให้ฝน รดน้ำให้ อีกทั้งให้ต้นไม้หากินเองโดยไม่ให้ปุ๋ยฉีดยา พอถึงฤดูกาลก็ทำการบังคับ ให้ออกดอก เป็นการทำลายต้นลำไย หรือฆ่าโดยอ้อมมากกว่า

การแก้ปัญหาสารราดตกค้าง ในทรงพุ่มลำไย วิธีที่ง่ายที่สุด คือหลังลำไยช่อเต็มที่แล้ว ( ส่วนวิธีที่ดีที่สุด คือ ให้ติดผลแน่นอน และแข็งแรงดีแล้ว ) ให้น้ำมากๆ ให้ดินชุ่มชื้นลึกที่สุด เป็นการนำพาสารที่ตกค้างซึม ผ่านลึกลงใต้ดิน หลังจากนั้นจุลินทรีย์ จะทำการย่อยสลายโพแตสเชียมที่ตกค้าง ระดับที่เป็นพิษ ให้กลายเป็นปุ๋ย (K ) ให้ลำไย ดูดชับกิน ไปใช้งานต่อไป
หรือใช้ปุ๋ยหมัก จุลรินทรีย์ อีเอ็ม หรือ โมราส กากน้ำตาล / หรือกากยาสูบ การจัดการห่วงโซ่ การผลิตลำใย ไม่ว่าลำไยในฤดู / ลำไยนอกฤดู
ท่านพร้อมหรือยัง..? ที่จะเป็นมืออาชีพ หลังจาก ปี 2558 เราเป็นส่วนหนึ่ง ที่สำคัญ ศูนย์กลางอาเชี่ยน + 3 ( อินเดีย - จีน - ญี่ปุ่น ) โอกาสความมั่งคั่ง จะตามมาหาเรา ถึงเวลาเราท่าน ต้องเปลี่ยนตัวเอง หันมาผลิตลำไยให้มีคุณภาพ จะคอยผลิตลำไย เกรดคละ รวมขนาดลูกลำไย 123 ( AA -A -B )ไม่ได้แล้ว จีนเองเป็นตลาดใหญ่ และกำลังมั่งคั่ง ด้วยอีกทั้ง กำลังซื้อมีมาก และเขากำลังร่ำรวย พวกเขาได้หันมา บริโภคลำไยเกรดมากขั้น เราท่านเองอยู่ใน ห่วงโซ่ของการผลิตลำไย คงมองถึงจุด สำคัญนี้
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จากการที่ ไทยเปิดเสรีการค้า จะทำให้เราท่าน ที่เป็นผู้ผลิต จะใช้เป็นจุดแข็ง ในการกระจายสินค้า เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องราคา อีกทั้ง การขายสินเกษตรล่วงหน้า จะส่งผลดีต่อชาวสวน อย่างยั้งยืน.
จากผู้เขียน : บทความนี้ รวบรวมเรียบเรียง จากหลายๆผู้ที่สำผัส ทำจริง และอยู่ในวงการลำไยอันยาวนาน รวมถึงท่านอาจารย์ที่รอบรู้ เรื่องผลไม้มงคลตามังกร ที่เรียกลำไยนี้ หากผิดตกด้วยเหตุได โปรดขอภัยมา ณ ที่นี้ ด้วย และขอขอบพระคุณท่าน ที่เยี่ยมชม และอ่านบทความของเรา "ขอบคุณครับ"
Mr. Hongham

เหตุที่เกิดการแตกใบอ่อน
* ราดสารให้น้ำมากเกินไป - หรือฝนตกชุก
*สารราดไม่มีคุณภาพ
* ลำไยไม่มีความพร้อม
* ราดสารในปริมาณที่น้อยเกินไป
* ใบแก่จัดเกินไป
*จังหวะรอบการแตกตาใบ - อากาศ
*อื่นๆ
สอบถามเคมีลำไย : ปัญหาลำไย เพิ่มเติม : penmit.group@gmail.com & โทร : 081-595-2541
tag : พ่นสาร ลําไย ทางใบ,ราดสารลําไยไม่ออก,ราดสาร ลําไยนอกฤดู,ราดสาร ลําไย ในฤดู, พ่นสารลำไย ,วิธีราดสารลำไย ,วิธีราดสารโปรแตสเชียม คลอเรต,ลําไย แตกใบอ่อน