ลำไยนอกฤดู

ลำไยนอกฤดู 620 ต้น

สวนนี้ อำเภอบ้านทา จังหวัดลำพูน จะเก็บเกี่ยว กลางเดือน พฤศจิกายน 2555
ลำไย 620 ต้น ส่วนหนึ่ง ในความสำเร็จ ที่ท่านเหล่านั้นเลือกเรามองหา - ซื้อ สารราดลำไย นอกฤดู

Θ ทำลำไยนอกฤดู ปี 2 อ่านต่อ...
ซื้อ สารราดลำไย
ขอขอบพระคุณ คุณสุทัช เจ้าของสวน อำเภอบ้านทา ที่เอื้อเฟื้อ ให้ทำการเผยแพร่ ภาพสวนของท่าน.